So sánh sản phẩm

Sản phẩm Thạch nấu củi loho Mứt vỏ cam 150g (Hộp vuông hoặc Túi) Đậu phụ Loho Dầu lạc 500ml
Ảnh sản phẩm
Thạch nấu củi loho
Mứt vỏ cam 150g (Hộp vuông hoặc Túi)
Đậu phụ Loho
Dầu lạc 500ml
Giá sản phẩm 35.000 đ 75.000 đ 30.000 đ 125.000 đ
Mã sản phẩm 478 613 477 455
Thương hiệu Loho Cam Vinh Kỳ Yến Loho Cường Ngỗng
Tình trạng hàng Còn hàng Còn hàng Còn hàng Còn hàng
Xếp loại

Cân nặng 550 g 150 g 500 g 250 g