So sánh sản phẩm

Sản phẩm Mỳ chũ ngũ an Trà cam lạc tiên sinh thái Trà cam sả sinh thái Bánh cookie cam 100g
Ảnh sản phẩm
Mỳ chũ ngũ an
Trà cam lạc tiên sinh thái
Trà cam sả sinh thái
Bánh cookie cam 100g
Giá sản phẩm 120.000 đ 65.000 đ 95.000 đ 70.000 đ
Mã sản phẩm 479 609 611 614
Thương hiệu Vườn An Cam Vinh Kỳ Yến Cam Vinh Kỳ Yến Cam Vinh Kỳ Yến
Tình trạng hàng Còn hàng Còn hàng Còn hàng Còn hàng
Xếp loại

Cân nặng 150 g 150 g 150 g 100 g