So sánh sản phẩm

Sản phẩm Hebe xà bông Olive Hebe xà bông Coffee Hebe xà bông Charcoal Tinh dầu Sweet Orange
Ảnh sản phẩm
Hebe xà bông Olive
Hebe xà bông Coffee
Hebe xà bông Charcoal
Tinh dầu Sweet Orange
Giá sản phẩm 140.000 đ 110.000 đ 110.000 đ 120.000 đ
Mã sản phẩm 666 667 668 669
Thương hiệu Hebe Hebe Hebe Hebe
Tình trạng hàng Còn hàng Còn hàng Còn hàng Còn hàng
Xếp loại

Cân nặng 100 g 100 g 100 g 10 g