So sánh sản phẩm

Sản phẩm [Giảm 10%] - Băng vải hàng ngày - Mẫu 48 [Giảm 10%] - Băng vải hàng ngày - Mẫu 47 [Giảm 10%] - Băng vải ban ngày - Mẫu 47 [Giảm 10%] - Băng vải ban ngày - Mẫu 74
Ảnh sản phẩm
[Giảm 10%] - Băng vải hàng ngày - Mẫu 48
[Giảm 10%] - Băng vải hàng ngày - Mẫu 47
[Giảm 10%] - Băng vải ban ngày - Mẫu 47
[Giảm 10%] - Băng vải ban ngày - Mẫu 74
Giá sản phẩm 90.000 đ 90.000 đ 139.500 đ 139.500 đ
Mã sản phẩm 740 741 742 743
Thương hiệu Green Lady Vietnam Green Lady Vietnam Green Lady Vietnam Green Lady Vietnam
Tình trạng hàng Còn hàng Còn hàng Còn hàng Còn hàng
Xếp loại

Cân nặng 50 g 50 g 50 g 50 g