So sánh sản phẩm

Sản phẩm [Giảm 10%] - Băng vải hàng ngày - Mẫu 47 [Giảm 10%] - Băng vải ban ngày - Mẫu 47 [Giảm 10%] - Băng vải ban ngày - Mẫu 74 [Giảm 10%] - Băng vải ban ngày - Mẫu 49
Ảnh sản phẩm
[Giảm 10%] - Băng vải hàng ngày - Mẫu 47
[Giảm 10%] - Băng vải ban ngày - Mẫu 47
[Giảm 10%] - Băng vải ban ngày - Mẫu 74
[Giảm 10%] - Băng vải ban ngày - Mẫu 49
Giá sản phẩm 90.000 đ 139.500 đ 139.500 đ 139.500 đ
Mã sản phẩm 741 742 743 744
Thương hiệu Green Lady Vietnam Green Lady Vietnam Green Lady Vietnam Green Lady Vietnam
Tình trạng hàng Còn hàng Còn hàng Còn hàng Còn hàng
Xếp loại

Cân nặng 50 g 50 g 50 g 50 g