So sánh sản phẩm

Sản phẩm [Giảm 10%] - Băng vải ban ngày - Mẫu 47 [Giảm 10%] - Băng vải ban ngày - Mẫu 74 [Giảm 10%] - Băng vải ban ngày - Mẫu 49 [Giảm 10%] - Băng vải ban ngày - Mẫu 02
Ảnh sản phẩm
[Giảm 10%] - Băng vải ban ngày - Mẫu 47
[Giảm 10%] - Băng vải ban ngày - Mẫu 74
[Giảm 10%] - Băng vải ban ngày - Mẫu 49
[Giảm 10%] - Băng vải ban ngày - Mẫu 02
Giá sản phẩm 139.500 đ 139.500 đ 139.500 đ 139.500 đ
Mã sản phẩm 742 743 744 745
Thương hiệu Green Lady Vietnam Green Lady Vietnam Green Lady Vietnam Green Lady Vietnam
Tình trạng hàng Còn hàng Còn hàng Còn hàng Còn hàng
Xếp loại

Cân nặng 50 g 50 g 50 g 50 g