So sánh sản phẩm

Sản phẩm Dầu lạc 500ml Đậu phụ Loho Thạch nấu củi loho Mứt vỏ cam 150g (Hộp vuông hoặc Túi)
Ảnh sản phẩm
Dầu lạc 500ml
Đậu phụ Loho
Thạch nấu củi loho
Mứt vỏ cam 150g (Hộp vuông hoặc Túi)
Giá sản phẩm 125.000 đ 30.000 đ 35.000 đ 75.000 đ
Mã sản phẩm 455 477 478 613
Thương hiệu Cường Ngỗng Loho Loho Cam Vinh Kỳ Yến
Tình trạng hàng Còn hàng Còn hàng Còn hàng Còn hàng
Xếp loại

Cân nặng 250 g 500 g 550 g 150 g