So sánh sản phẩm

Sản phẩm [Combo quà tặng 20/10] - Hộp quà Dưỡng sinh [Combo quà tặng 20/10] - Hộp quà Ấm áp [Combo quà tặng 20/10] - Hộp quà Thảo mộc Combo dùng thử 4 món - Mẫu 87
Ảnh sản phẩm
[Combo quà tặng 20/10] - Hộp quà Dưỡng sinh
[Combo quà tặng 20/10] - Hộp quà Ấm áp
[Combo quà tặng 20/10] - Hộp quà Thảo mộc
Combo dùng thử 4 món - Mẫu 87
Giá sản phẩm 230.000 đ 309.000 đ 265.000 đ 295.000 đ
Mã sản phẩm 761 762 763 760
Thương hiệu Green Lady Vietnam Green Lady Vietnam Green Lady Vietnam Green Lady Vietnam
Tình trạng hàng Còn hàng Còn hàng Còn hàng Còn hàng
Xếp loại

Cân nặng 400 g 400 g 400 g 200 g