So sánh sản phẩm

Sản phẩm Combo dùng thử 3 món - Mẫu 92 Combo dùng thử 4 món - Mẫu 79 Combo dùng thử 4 món - Mẫu 84 Combo dùng thử 4 món - Mẫu 87
Ảnh sản phẩm
Combo dùng thử 3 món - Mẫu 92
Combo dùng thử 4 món - Mẫu 79
Combo dùng thử 4 món - Mẫu 84
Combo dùng thử 4 món - Mẫu 87
Giá sản phẩm 195.000 đ 295.000 đ 295.000 đ 295.000 đ
Mã sản phẩm 757 758 759 760
Thương hiệu Green Lady Vietnam Green Lady Vietnam Green Lady Vietnam Green Lady Vietnam
Tình trạng hàng Còn hàng Còn hàng Còn hàng Còn hàng
Xếp loại

Cân nặng 90 g 100 g 200 g 200 g