So sánh sản phẩm

Sản phẩm Bột sắn dây ông Hòa 700gr Dấm gạo lứt 250ml Dầu lạc 500ml Gạo Ngỗng Nhật xát dối 5kg
Ảnh sản phẩm
Bột sắn dây ông Hòa 700gr
Dấm gạo lứt 250ml
Dầu lạc 500ml
Gạo Ngỗng Nhật xát dối 5kg
Giá sản phẩm 155.000 đ 30.000 đ 125.000 đ 225.000 đ
Mã sản phẩm 453 454 455 456
Thương hiệu Cường Ngỗng Cường Ngỗng Cường Ngỗng Cường Ngỗng
Tình trạng hàng Còn hàng Còn hàng Còn hàng Còn hàng
Xếp loại

Cân nặng 700 g 10 g 250 g 5000 g