So sánh sản phẩm

Sản phẩm Bột đậu xanh nguyên vị không đường Bột đậu xanh nguyên vị có đường Bột đậu xanh vị sầu riêng Bột đậu xanh vị trà xanh
Ảnh sản phẩm
Bột đậu xanh nguyên vị không đường
Bột đậu xanh nguyên vị có đường
Bột đậu xanh vị sầu riêng
Bột đậu xanh vị trà xanh
Giá sản phẩm 85.000 đ 85.000 đ 85.000 đ 85.000 đ
Mã sản phẩm 492 493 494 495
Thương hiệu Rồng vàng Kỳ Anh Rồng vàng Kỳ Anh Rồng vàng Kỳ Anh Rồng vàng Kỳ Anh
Tình trạng hàng Còn hàng Còn hàng Còn hàng Còn hàng
Xếp loại

Cân nặng 600 g 600 g 600 g 600 g