So sánh sản phẩm

Sản phẩm Bột đậu xanh nguyên vị có đường Bột đậu xanh vị sầu riêng Bột đậu xanh vị trà xanh Bánh đậu xanh nguyên vị
Ảnh sản phẩm
Bột đậu xanh nguyên vị có đường
Bột đậu xanh vị sầu riêng
Bột đậu xanh vị trà xanh
Bánh đậu xanh nguyên vị
Giá sản phẩm 85.000 đ 85.000 đ 85.000 đ 29.000 đ
Mã sản phẩm 493 494 495 496
Thương hiệu Rồng vàng Kỳ Anh Rồng vàng Kỳ Anh Rồng vàng Kỳ Anh Rồng vàng Kỳ Anh
Tình trạng hàng Còn hàng Còn hàng Còn hàng Còn hàng
Xếp loại

Cân nặng 600 g 600 g 600 g 400 g