So sánh sản phẩm

Sản phẩm Bánh quy gạo lức rong nho Bột đậu xanh nguyên vị không đường Bột đậu xanh nguyên vị có đường Bột đậu xanh vị sầu riêng
Ảnh sản phẩm
Bánh quy gạo lức rong nho
Bột đậu xanh nguyên vị không đường
Bột đậu xanh nguyên vị có đường
Bột đậu xanh vị sầu riêng
Giá sản phẩm 95.000 đ 85.000 đ 85.000 đ 85.000 đ
Mã sản phẩm 476 492 493 494
Thương hiệu Loho Rồng vàng Kỳ Anh Rồng vàng Kỳ Anh Rồng vàng Kỳ Anh
Tình trạng hàng Còn hàng Còn hàng Còn hàng Còn hàng
Xếp loại

Cân nặng 400 g 600 g 600 g 600 g