So sánh sản phẩm

Sản phẩm Bánh quy gạo lức loho sen diều Bánh quy gạo lức rong nho Bột đậu xanh nguyên vị không đường Bột đậu xanh nguyên vị có đường
Ảnh sản phẩm
Bánh quy gạo lức loho sen diều
Bánh quy gạo lức rong nho
Bột đậu xanh nguyên vị không đường
Bột đậu xanh nguyên vị có đường
Giá sản phẩm 95.000 đ 95.000 đ 85.000 đ 85.000 đ
Mã sản phẩm 475 476 492 493
Thương hiệu Loho Loho Rồng vàng Kỳ Anh Rồng vàng Kỳ Anh
Tình trạng hàng Còn hàng Còn hàng Còn hàng Còn hàng
Xếp loại

Cân nặng 400 g 400 g 600 g 600 g