Vina Samex

Hà Nội

Quế Hồi Việt Nam chế biến và xuất khẩu các sản phẩm có nguồn gốc từ cây quế hữu cơ và cây hoa hồi hữu cơ, gia tăng giá trị,tạo thu nhập ổn định bền vững cho bà con nghèo miền núi Việt Nam .