Trao Group

Hà Nội

Trao Group kinh doanh sản phẩm tử tế ở mức giá tử tế.Trao Gourmet & Gifts là nhà cung cấp hàng đầu các sản phẩm từ đài quả Hibiscus như trà, rượu vang, mứt, bánh, đài quả khô, nước cốt quả.Mỗi doanh nghiệp đều có thể cho đi nhiều hơn nhận về. Văn hóa cho đi là sứ mệnh và văn hóa ở Trao. Trao Group mong muốn sẽ trở thành một ví dụ sống cho việc một doanh nghiệp sẽ không phá sản khi sẵn sàng cho đi nhiều hơn nhận về.Trao Group quản trị công ty dựa trên phương pháp The Mira Way. Phương pháp này tập trung vào việc gieo trồng hơn là kết quả bởi vì mọi thành công đều bắt nguồn từ hạt giống và cũng bởi vì “ thiên nhiên không vội vàng nhưng mọi việc đều hoàn thành”