Karose

Hà Nội

KAROSE là hãng mỹ phẩm 100% tự nhiên từ cánh hoa hồng cổ trồng không hoá chất và các nguyên liệu tự nhiên bản địa khác.