Cam Vinh Kỳ Yến

Hà Nội

Cam Vinh Kỳ Yến là thương hiệu Cam Vinh đầu tiên canh tác cam theo Quy trình VietGAP được chứng nhận và được đăng ký sở hữu trí tuệ. Đây cũng là trang trại đầu tiên thí điểm thực hiện trồng cam sin